Rozhodcovská doložka
Pravidlá rozhodcovského konania
Dokumenty
Ako postupovať?
Výhody rozhodcovského konania
Kontakt

Vítajte na stránke Spolku rozhodcov s.r.o. Spolok rozhodcov združuje nezávislých rozhodcov pre riešenie Majetkových sporov podľa zákona č.244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní,  v znení neskorších predpisov.

Poslaním spolku je podpora, prezentácia a popularizácia rozhodovania majetkových sporov  formou rozhodcovského konania

a vytvárania optimálnych podmienok pre rozvoj rozhodcovského konania ako moderného, rýchleho a úsporného spôsobu riešenia majetkových sporov.

Spolok zabezpečuje organizačnú, ekonomickú, administratívnu a technickú činnosť nezávislých rozhodcov,  zapísaných v Zozname rozhodcov vedeným Spolkom.

 

Domov | Rozhodcovská doložka  | Pravidlá rozhodcovského konania | Dokumenty | Ako postupovať? Výhody rozhodcovského konania Kontakt


Copyright © 2008 Spolok rozhodcov s r.o. Všetky práva vyhradené.